تورج نگهبان

آن مرد رفت . تلخ ترین خبر شعر و موسیقی ایران و چه تنها رفت . تورج نگهبان شاعری که شعرهایش تا سالها پیش نقل کتابهای مدرسه ای ما بود و به سبب خروجش از کشور آثارش را نیز در کتب مدرسه ها از بین بردند نیز مانند یک پرنده سبک بال از میان ما رفت . زمانی که خبر فوت او را شندم اشک از چشمانم جاری شد که هنر شعر و موسیقی ما در چند نفر خلاصه می گردد و یکی از آنها تورج نگهبان است . افسوس که خبر مرگ این شاعر در صدا و سیمای ما انعکاس نداشت که او اگر در هر کشور دیگری به دنیا می آمد او را بر سر می گذاردند چرا که جرمش این بود که در شعر حقیقت می گفت و داستانهای تخیلی را با شعر نمی آمیخت و حقیقت را از بطن جامعه می جست . و امروز او به جایی رسیده که باید در غربت دیده از جهان فرو بندد . دیگر پس از او چه کسی خواهد گفت :‌

کس نمی داند کدامین روز می آید

کس نمی داند کدامین روز می میرد

/ 2 نظر / 7 بازدید
دامون

افسوس فاجعه موسیقی ایرانی تازه شروع شده مهدی جان!! وقتی این یکی دو نفر که موندنم برن تازه اون وقت میفهمیم که چی شده!! تازه بهتر که انعکاس نیافت. مردم اون قدر به این ها بدگمانند که هر کی رو که تعریفش رو میکنند با دیده بدبینی نگاه می کنند و بهش و به کارهاش شک میکنند بهتر که اینقدر غریب رفت.

Parnaz

سلام میکنم درچشمهای دریائیت زل میزنم میخواهم باز مثل همیشه در آغوش گرمت جای گیرم اما نمیتوانم چشم از چشمانت برگیرم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]