خلیج پارس

روز خلیج پارس نزدیک است . امسال روز خلیج همیشه پارس با زلزله ای ناگوار در استان بوشهر همراه شد . زلزله ای که جان برخی از هموطنان ساکن ساحل آبی پارس را گرفت . اندوه از دست دادن عزیز ‏ اندوه ویرانی خانه ها ‏ ‏و .... سنگین است ‏ ‏ ‏‏، می دانم چرا که خلیج فارس با ساحل نشینان شاد و صمیمی و مهربانش هویت یافته است و بر نقشه جهان ابدی شده است .

/ 0 نظر / 36 بازدید