آبان

آبان ماه بزرگی است .بهتر بگویم ماه نیکی است . ماهی که با نام یک فرشته مزین شده . ماهی که ابتدای آن شور و عشق است . ماهی که در یاد آن هزاران زادروز نیک نهفته و می تواند بهترین روزها را برای من و تو رقم بزند . ماهی که می تواند برای من یک ماه بزرگ و نیک باشد اگر از فرصتهای درون آن استفاده کنم و برای تو ماهی بزرگ باشد اگر از آن عبرت بگیری 

شعرهایم برای تو باشد ،حرفهای نگفته بسیار است 

/ 3 نظر / 38 بازدید
فائزه

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

فائزه

پاییز را دوست دارم بخاطر شب های سرد و طولانی اش بخاطر تنهایی و دلتنگی های پاییزی ام بخاطر پیاده روی های شبانه ام بخاطر بغض های سنگین انتظار بخاطر اشک های بی صدایم بخاطر سالها خاطرات پاییزی ام..