زادروز کوروش بزرگ

ما ایرانیان ‏‌و ما انسانها یک دین بزرگ به مردی داریم که امروز روز جهانی اوست . پادشاهی که به ما آموخت می توان بر اریکه قدرت جهانی بود اما با مردم به مساوات رفتار کرد . امروز زادروز و یادبود کوروش بزرگ بنیانگذار سلسله هخامنشیان (‌قابل توجه بعضیا : جد کوروش هخامنش بوده و واژه هخامنش ربطی به خاخام منش ندارد اساتید محترم )و بنیانگذار کشور ایران است . کسی که مردمانی با فرهنگهای متفاوت از چین تا مصر را به یکدیگر پیوند داد. چنانکه امروز لوح حقوق بشر او مبنای قوانین بین المللی حقوق بشر در جهان شده است . یاد آن مرد بزرگ گرامی باد . امروز بیش از همیشه نیازمند مطالعه زندگی و منش او هستیم . حیف است که در این فلات زیبا زندگی کنیم و داستان زندگی او را نخوانده باشیم .زادروز کوروش بزرگ یک جشن بزرگ است برای کسانی که ...

/ 0 نظر / 38 بازدید